วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

ความเชื่อเรื่องเคล็ด

ความเชื่อเรื่องเคล็ดและการแก้เคล็ดทางไสยศาสตร์ ความเชื่อเรื่องเคล็ดและการแก้เคล็ดเป็นวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยและการขอให้สิ่งที่ต้องกระทำบางอย่าง แต่การกระทำเช่นนั้นถูกสั่งห้ามกระทำ เมื่อฝืนกระทำลงไปจึงต้องมีการแก้เคล็ด และการแก้เคล็ดนั้นมีหลายวิธีดังต่อไปนี้

1.ผู้หญิงมีครรภ์ห้ามดูจันทรคราสและสุริยคราส :ซึ่งในสมัยก่อนคนแก่มักห้ามผู้หญิงมีครรภ์ดูจันทรคราส เพราะมีความเชื่อว่าทารกในท้องจะเกิดมาพิการ หากหญิงมีครรภ์นั้นต้องการจะดูจันทรคราสจะต้องแก้เคล็ดด้วยการนำเข็มกลัด มากลัดไว้ที่ขอบชายผ้านุ่งหรือกางเกง

2.ผูกดวง การผูกดวงนั้นมีมากมายหลายวิธี เช่น บุตรไม่สบายรักษาอย่างไรก็ไม่หายบิดามารดามักทำพิธีผูกดวงของบุตรให้ไปเป็น บุตรของคนอื่น การผูกดวงนั้นทำได้โดยการให้ผู้มาขอผูกดวงเป็นบุตรนำสายสิญจน์ที่เสกด้วย คาถาแล้วมาผูกข้อมือและบอกกล่าวดังๆ ว่าขอรับเป็นบุตรตั้งแต่วันนี้ และการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายที่รักษาไม่หายก็ขอให้หายเถิด ซึ่งเป็นการบอกกล่าวให้ทราบเป็นเคล็ดว่าได้เป็นบุตรของคนอื่นแล้ว อาการเจ็บป่วยนั้นจะค่อยๆหายเป็นปกติ

3.เปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนชื่อเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้เคล็ดการเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายหรือการมีชีวิตที่ไม่ค่อยสมหวังทั้งในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ และการงานอาชีพเพราะพยัญชนะบางตัวที่ประกอบเป็นชื่อเรานั้นเป็นอักษรกาลกิณี บุคคลผู้นั้นจึงมักเจ็บป่วย รักษาไม่หาย หรือมีปัญหาในชีวิตอยู่ตลอด จึงต้องดูว่าในชื่อของเรานั้นมีตัวอักษรกาลกิณีอยู่ไหม ถ้ามีก็ให้เปลี่ยนชื่อใหม่เสีย มีบุคคลจำนวนมากที่เปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตดีขึ้น ความเป็นอยู่ดีขึ้น การเจ็บป่วยเรื้อรังที่รักษามานานปีก็หายเป็นปกตินับว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเหมือนกัน

4.เปลี่ยนที่นอน ผู้ใดต้องการมีบุตรชายหรือหญิงจะต้องเปลี่ยนที่นอนอย่านอนซ้ำที่เดิม หากบุตรคนแรกเป็นชาย คนที่สองต้องการให้เป็นผู้หญิงจะต้องเปลี่ยนที่นอนโดยเชื่อกันว่าเป็นการแก้ เคล็ดให้ได้บุตรหญิง

5.อมพระหรือแขวนพระ การอมพระหรือแขวนพระ ไว้ด้านหลังขณะที่กำลังถ่ายอุจจาระปัสสาวะนั้น มีความเชื่อว่าจะไม่ทำให้พระซึ่งเป็นเครื่องรางของขลังเสื่อมถอยหรือหมดความขลังได้

6.สุนัขกัด สุนัขที่กัดตนนั้นถ้ารู้ว่าใครเป็นเจ้าของให้นำแผลที่สุนัขกัดนั้นไปให้เจ้าของสุนัขทาเกลือหรือทายาให้เพราะมีความเชื่อว่าแผลจะหายเร็วกว่าปกติ และสุนัขตัวนั้นจะไม่กัดคนนั้นอีกเลย
ข้อห้ามและกาลเทศะทางไสยศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น