วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

คาถาพระพิฆเนศวร

คาถาพระพิฆเนศวร คาถาบูชามหาเทพ"พระพิฆเนศวร"

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ

พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง

สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม


พระพิฆเนศ คาถาพระพิฆเนศ พระองค์คือมหาเทพที่ประกอบด้วยความเมตตาต่อสัตว์โลกเราสวด คาถาพระพิฆเนศ เพื่อขอพรจากองค์ พระพิฆเนศ (Ganesa) เพื่อให้ประสบความสำเร็จทุกประการ ใช้สวดเพื่อขอพรจากท่านหรือปัดเป่าเหตุร้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น