วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

คำขอขมาพระรัตนตรัย

คำขอขมาพระรัตนตรัย

อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัจจัคคะมา ยะถาพาเล ยะถามุฬเห ยะถาอะกุสะเล เย มะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโย โน ปะฏิคคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น