วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

คาถามนต์รัก

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ
พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

คาถามนต์รัก การใช้คาถามนต์รัก ให้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้คนรัก
เมื่อเขาหรือเธอสูดดมดอกไม้ ก็จะรักเราตอบ เรื่องสั้นความรัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น