วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

คาถาลงน้ำ

คาถาลงน้ำ ป้องกันอันตรายในน้ำ เป็นคาถาที่ใช้ท่องภาวนาก่อนที่จะลงแม่น้ำลำคลองหรือทะเลท่อง คาถาลงน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆ และสิ่งที่มองไม่เห็น ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเรา

ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป
สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคกะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ

โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ
โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ
โอมชำระ มหาชำระ

นัทธีสะคะระชำระประสิทธิเม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น