วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

คาถาจตุคาม คาถาจตุคามรามเทพ


คาถาจตุคาม คาถาจตุคามรามเทพ เป็นบทพระ คาถาบูชาจตุคามรามเทพ

กินนุสัน ตะละมาโน วราหุ สุริยัน ปมุตจะสิ สังวิคะรุโป อาคัมมภีโต วัตติถะ สีติ สัตตะทาเมภาเล มุทธาชีวันโต นะสุขังละเภ พุทธบูชา ภิคิโต มหิโน เจยมุต เจยยะ สุริยัน ติ

กินนุสัน ตะละมาโน วราหุ จันทัง ปมุตจะสิ สังวิคะรุโป อาคัมมภีโต วัตติถะ สีติ สัตตะทาเมภาเล มุทธาชีวันโต นะสุขังละเภ พุทธบูชา ภิคิโต มหิโน เจยมุต เจยยะ จันทิมา ติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น