วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

คาถาไล่เปรต

คาถาไล่เปรต ไม่จำเป็นไม่ควรใช้คาถานี้ ควรแผ่เมตตาให้เค้ามากกว่าครับ

สุสุนทะโร วะระรูเปนะ ภูตานิ เปโต
สุสสะโร ธัมมะภาสะเน สุทุททะสัง
ทิสาเปติ สุคะตัง โปโต ภูตา เปหะติ
ปัตตัง เทติ นิระยังคุนา เวสุวันนัง ปัตถิตัง นะมามิหัง คัตชะมุมหิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น