วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

คาถาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลองคาถาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนแล้วท่อง คาถาหลวงพ่อแช่ม 1,3,5,7,9 จบ ซึ่งหลวงพ่อแช่ม วัดฉลองท่านจะคุ้มครองป้องกันอัตรายต่างๆได้ดีนักแล พระคาถาต่างๆ

พระอะระหัง สุคะโต ภะคะวา นะเมตตาจิต
พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต
ธัมมะบูชา มหาปัญโญ
สังฆะบูชา มหาโรคะวะโห
ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น